De Juristenkrant: Nieuw taalcentrum Cambridge voor juridisch Engels in Antwerpen

Tanika Kenens: ‘Ik ben de specialist juridisch Engels en de cursist is de specialist in de materie. Die interactie leidt tot het beste resultaat.’

Tanika Kenens: ‘Ik ben de specialist juridisch Engels en de cursist is de specialist in de materie. Die interactie leidt tot het beste resultaat.’ (Foto: Wouter Van Vaerenbergh)

Een officieel diploma juridisch Engels kan voor sommige juristen mooi meegenomen zijn, voor anderen is het een noodzaak. Vanaf nu moet u daarvoor niet meer naar Cambridge gaan. Tanika Kenens, taalkundige van opleiding, volgde er zelf een cursus en opende een tijdje geleden in Antwerpen het eerste officiële Cambridge-centrum voor juridisch Engels in de Benelux.

Sinds september 2015 kan je voor een certificaat juridisch Engels terecht bij Hello Languages. Tanika Kenens, de dame achter het bureau, geeft je een intensieve cursus en neemt je examen af, in samenwerking met de universiteit van Cambridge. ‘Toen ik mijn cursus afgerond had, hebben ze mij gevraagd of ik het zou zien zitten om zo’n centrum op te richten. In de hele Benelux was er namelijk nog geen. Het leek me een hele uitdaging, dus heb ik ja gezegd.’

Wat houdt dat precies in, dat hier voortaan zo’n centrum is?
Tanika Kenens: ‘Als officieel centrum kunnen we de officiële boeken van Cambrigde gebruiken, kan ik terugvallen op hun expertise als er zich tijdens de lessen een probleem voordoet en mag ik vier keer per jaar het examen inrichten. In de Benelux was er voordien geen centrum, dus wie het examen wilde afleggen, moest ervoor naar Cambridge.’

Waarom willen mensen zo’n examen afleggen?
‘Soms zijn het studenten die in het buitenland willen gaan studeren. Soms wordt het gevraagd door bedrijven, de big 5 bijvoorbeeld. Vaak is het ook omdat het niveau van Engels wel goed is, maar niet vlot genoeg om er snel in te werken. Dan verliezen advocaten bijvoorbeeld te veel tijd met woorden opzoeken, synoniemen zoeken of grammaticaregels nakijken. Het gebeurt ook dat advocaten fouten opmerken in het werk van het juridisch vertaalbureau dat ze inschakelen. Dat kan een dure fout zijn die hen veel geld kan kosten als er over een bepaald woord betwisting ontstaat. Als ze het werk van het vertaalbureau met meer gezag kunnen nakijken of het werk volledig zelf kunnen doen, winnen ze tijd en geld. Zeker als het gaat om telkens dezelfde typecontracten, maar zelfs bij een volledige nieuwe tekst: de tijd die je steekt in telkens feedback geven en het heen en weer sturen, kosten je uiteindelijk vaak meer dan als je het van de eerste keer volledig zelf zou gedaan hebben. En klanten zien natuurlijk graag een Cambridge-certificaat aan de muur hangen. Op dit moment ben ik bezig met een opleiding op maat voor een advocaat gespecialiseerd in IP-recht. Dat heb ik dan overlegd met Cambridge om te kijken in welke mate ik mocht afwijken van het standaard lesprogramma.’

Hoe gaat het precies in zijn werk?
‘In Cambridge zelf volgen studenten een intensief traject van twee à drie weken en leggen dan examens af. Daar moeten ze vakantie voor nemen, een verplaatsing maken en naast het cursusgeld ook nog verblijf betalen. Van Cambridge heb ik de toestemming gekregen om op maat te werken en dus kan ik het traject spreiden voor groepen. Een groot voordeel, want je kunt de opleiding gewoon in België volgen, verspreid over een aantal weken.’
‘Wat het daarnaast soms een uitdaging maakt, is dat het om een ander rechtsstelsel gaat. Dat ik zelf geen jurist ben, is geen belemmering. Als native speaker vergelijken we het Engelse juridische woord met het eigen juridisch stelsel en gaan we op zoek naar de term die het dichtst in de buurt komt van de Engelse. Het is vooral belangrijk om geen afbreuk te doen aan de inhoud van bijvoorbeeld een contract. Toen ik zelf de teacher course volgde in Cambridge, zaten alle nationaliteiten door elkaar, dat gaf geen problemen en was in tegendeel net een verrijking. Je bent op dat moment allemaal specialist van je eigen achtergrond. In de lessen die ik geef, is dat ook zo: ik ben de specialist juridisch Engels en de cursist is de specialist in de materie. Die interactie leidt tot het beste resultaat. En als we er samen toch niet uit geraken, kan ik altijd terugvallen op Cambridge zelf. Dat heb ik tot nu toe twee keer moeten doen.’ ‘Er zijn drie niveaus: foundation, higher en advanced. In België is vooral die advanced opleiding gegeerd. De prijs voor een advanced examen is 130 pond. Als ik het examen voor minder dan acht deelnemers organiseer, kost het 40 pond extra. Volg je ook het voorbereidend traject bij mij, moet je voor het examen niet betalen. In principe is er één dag per kwartaal waarop het examen georganiseerd wordt. De komende examendata dit jaar zijn 23 juni, 25 augustus en 24 november. Voor bedrijven zijn ook wel aparte data mogelijk als er genoeg mensen zijn.’

Hoe verlopen de examens?
‘Die examens zijn heel strikt geregeld. Ik krijg de vragen een dag op voorhand met de post. Ik mag de envelop pas tien minuten voor het examen open doen. De mensen die de eerste twee moeilijkheidsgraden afleggen krijgen twee uur de tijd, de derde moeilijkheidsgraad - advanced test - krijgt drie uur de tijd. De resultaten gaan in een envelop, die ik voor 16u terug op de post moet doen. Cambridge doet er alles aan om zo min mogelijk fraude te hebben. Alle examens worden nagekeken in Cambridge zelf. Zo kan er nooit sprake zijn van ‘gemakkelijke’ en ‘moeilijke’ centra om je examen af te leggen: alle resultaten worden gelijk behandeld.’

Wat is het verschil met andere officiële Engelse taalexamens, zoals IELTS of TOEFL?
‘Dat zijn niet-juridische taaltesten. Die blijven uiteraard bestaan en daarvoor zijn ook examencentra in België. Wij zijn het enige officieel erkende juridische taalcentrum van Cambridge in de Benelux.’

In de Belgische juridische wereld is een beweging op gang gekomen om de rechtstaal toegankelijker te maken. Is dat ook zo in het juridisch Engels?
‘Ja hoor, de plain language revolution komt zeker aan bod in de cursussen. Zo zijn er specifieke oefeningen om ingewikkeld geschreven zinnen opnieuw te schrijven, maar dan korter en toch even correct. Woorden als ‘forthwith’ vinden geen genade. Je merkt het ook bij de bedrijven. Zo hebben de big 5 mensen op hun contracten gezet om ze te redraften naar plain English. Legalese gaat daar de deur niet meer uit.

Bron: De Juristenkrant nr. 329, 4 mei 2016, pagina 7.

Nieuw taalcentrum Cambridge voor juridisch Engels in Antwerpen

Bron: De Juristenkrant nr. 329, 4 mei 2016, pagina 7.

No Comments Yet.

Leave a comment